مصالح نصب داکت اسپلیت

شاسی هواساز سقفی

شاسی هواساز ایستاده

پایه لرزه گیر کندانسور

پایه دیواری کندانسور

چهارپایه کندانسور

تجهیزات الکتریکی

انواع گاز مبرد و روغن کمپرسور

error: Content is protected !!