داکت اسپلیت

داکت اسپلیت

نحوه عملکرد سیستم داکت اسپلیت به گونه ای است که که هوای ورودی کاملا فیلتر گردیده، سپس در تابستان توسط کندانسور و اواپراتور سرد، خشک و مطبوع و در زمستان توسط کویل آب داغ، گرم و مطبوع گردیده سپس از طریق کانال در فضای مورد نظر به طور یکنواخت توزیع می گردد. هوای تهویه شده توسط کانال برگشت مجددا به دستگاه برگردانده می شود. بدین ترتیب سیرکولاسیون مداوم هوای تهویه شده باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در انرژی می شود. همچنین کاربر با استفاده از ترموستات دمای مطلوب را تنظیم می نماید.

error: Content is protected !!