سری PICM

سری PICM (TR3-10)  Mini Chiller

  • قابلیت نصب و تعمیر در قسمتی از کارخانه بدون تعطیلی کل واحد ها
  • قابلیت استفاده بصورت اختصاصی برای یک دستگاه یا کارگاه های کوچک
  • نصب در فضاهای محدود
  • قابلیت حمل ( پرتابل )
error: Content is protected !!