دریچه و دمپر

تولید و فروش انواع دریچه های رفت، برگشت و دمپر با ابعاد مورد نیاز و انواع مختلف دیواری، اسلات، خطی، سقفی، گرد، دریچه بازدید و برگشت به همراه آپشن های مختلف: فیلتر، دمپر دستی و برقی، ترموستاتیک و …

دریچه دیواری

دریچه اسلات و خطی

دریچه سقفی

دریچه گرد سقفی

دریچه بازدید و برگشت

دمپر برقی و دستی

error: Content is protected !!